فرافرود

مجری آسانسور و پله برقی

مجری آسانسور و پله برقی

مقالات
۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷
 
شما هم وقتی داخل آسانسور کنار افراد دیگر هستید معذب می‌شوید و نمی‌دانید در همان چند ثانیه باید چه رفتاری از خود نشان دهید؟

۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷
 
آیا می دانستید، آلودگی دکمه های شستی آسانسورهای کششی، آسانسور هیدرولیک و آسانسورهای جدید روملس و گیرلس به انواع باکتری و میکروب بسیار بیشتر از آلودگی توالت عمومی می باشد. در ادامه به مشخصات دکمه شستی های جدید غیر لمسی و حرارتی آسانسور می پردازیم که برای حل این مشکل طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند. یافته های یک تحقیق میدانی اثبات می کنند که “دکمه های احضار آسانسور در طبقات و کابین” تا ۴۰ برابر از دستشویی های عمومی آلوده تر هستند و میکروب بیشتری دارند.