طبقه بندی و مشخصات پله برقی براساس کاربری

طبقه بندی پله برقی

پله برقی و آسانسور فرافرودایستا

طبقه بندی و مشخصات پله برقی براساس کاربری

 

 

1. پله برقی های تجاری

موارد مورد استفاده این نوع پله برقی ها

الف) فروشگاه های چند طبقه

ب) مراکز تجاری

ج)هتل های بیش از یک طبقه

 

در تهیه مشخصات فنی اولیه پله برقی های تجاری به نکات زیر توجه فرمائید.

- تعداد پله های افقی در ایستگا های بالا و پایین 2 عدد انتخاب می شود.

- در ج حفاظت موتور و قطعات الکتریکی می تواند تاIP21  کاهش یابد

-و ...............

 

2 پله برقی های نیمه تجاری 

الف) پل های عابر پیاده 

ب) ایستگاه های دور افتاده و عمومی که دسترسی بین دو سطح خیابان ها از طریق آنها انجام می گیرد

 

در استفاده از این نوع پله برقی به مشخصات فنی توجه فرمائید.

- تعداد پله های افقی در ایستگاه های بالا و پایین 3عدد انتخاب می شود.

- پوشش رنگ قطعات فلزی و سازه پله برقی باید ضد زنگ باشد.

 

3. پله برقی های غیر تچاری

الف) ایستگاه های قطا

 ب) پایانه های بزرگ

 

مشخصات فنی مورد توجه به شرح ذیل می باشد:

- زاویه پله برقی ها 30 است.

- سیستم ایست - رو ( STOP & GO) پیش بینی شود.

- لازم به ذکر است این نوع پله در فضای خارجی بدون پوشش نیز قابل استفاده است و می تواند در معرض مستقیم بارش برف و باران قرارگیرد.