آسانسورهای هیدرولیک

هیدرولیک,مزایاو معایب اسانسور هیدرولیک

آسانسور هیدرولیک/ ویژگی / مزایا و معایب آن

                  آسانسورهای هیدرولیک


آسانسورهایی که با نیروی فشار روغن کار می کنند به آسانسورهای هیدرولیک معروف اند. در این آسانسورها جک و پاوریونیت تامین کننده نیروی محرکه می باشند. ساده ترین شکل این آسانسورها تنها شامل  سیلندر و پیستون می باشد که به طور مستقیم به زیر کابین متصل شده اند. با چرخیدن موتور، تلمبه، روغن را از مخزن به سیلندر پمپاژ کرده و با پر سدن ظرفیت سیلندر، روغن با فشار، کابین و پیستون را به طرف بالا به حرکت در می آورد. زمانی که کابین به طبقه ی مورد نظر می رسد سیستم کنترل به موتور علامتی برای قطع شدن پمپاژ روغن می دهد. همچنین برای پایین آمدن کابین، سیستم کنترل به دریچه فرمان علامت می دهد که باز شود و سنگینی کابین موجب فشار آوردن پیستون به سیلندر می شود. سپس روغن زا دریچه به مخزن باز می گردد و رد زمان توقف سیستم کنترل دستور بسته شدن دریچه را صادر می کند. آسانسورهای هیدرولیک ب طور معمول در ظرفیت های بالا و همچنین طول مسیر پایین مورد استفاده قرار می گیرند. موتورخانه ی آسانسورهای هیدرولیک برای جلوگیری از بالا رفتن دمای روغن بایستی به سیستم تهویه و همچنین پوشش عایق ( برای نگهداری جریان روغن در صورت نشت) مجهز باشند

سیستم آسانسورهای هیدرولیک به دو دسته ی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند:

  • سیستم مستقیم

برای جا به جایی کابین، جک بدون واسطه به یوک کابین متصل می شود  و همچنین جک دارای شیر اطمینان مخصوص باشد.سیستم های مستقیم شامل سیستم های مرکزی و سیستم کناری می شود.

  • سیستم غیر مستقیم   

در این سیستم جا به جایی کابین به وسیله سیم بکسل متصل شده به یوک و کاراسلینگ کابین امکان پذیر می باشد. ایت سیستم ها شامل سیستم های کناری و مرکزی می باشند. در این مدل روی جک یک عدد فلکه هرزگرد نصب می شود که سیم بکسل آن از یک طرف در پیت چاهک پایین به زمین وصل شده و از طرف دیگر به کاراسلینگ متصل می گردد. سیستم تعلیق در این مدل 1 به 2 می باشد که سرعت کابین دو برابر سرعت جک است.