طراحی مونتاژ

مشاوره طراحی ,مشاوره مونتاژ آسانسور

مشاوره طراحی و مونتاژ آسانسور

شرکت فرافرودایستا

داری گواهی طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

با طراحی انواع آسانسور کششی و هیدرولیک 

 

به کمک نرم افزارهای مهندسی (Autocad & Lift design) 

 

در خدمت شما کارفرمایان محترم می باشد.